top of page
i286823014335628898._szw1280h1280_.jpg

Kvardagsliv

Av og til må ein prøve noko nytt, folk! Sjølv om ein slett ikkje kan det! Det har blitt nokre historier, gjennom det siste året. No har eg samla nokre av dei her! Enn om det kanskje vert fleire.....

Heim: Welcome

Havets gull

Når far tok sixpence-hua på, trakka den gamle Puchen i gong, og den putrande motorlyden braut den somarlege freden over garden, ja, då...

Trekkspel og vår

Når «Drømmen om Elin» lydde frå trappa ved huset lengst innunder Eltvikehornet, ja, då folk - var våren komen til Eltvik! Dei lette...

Mitt desemberland

Når hauststormane tok til og kveldsmyrkret kraup på, tok juleførebuingane så smått til på ein liten gard i havgapet på det vestlegaste...

Har du fyr?

Høyrer ein riktig godt etter, folk - på dagar der mørke-skodda ligg graut-tjukk heilt inn åt husa - er det nett som ein enno vagt kan...

«Kjildus»

Han var kapteinen som hadde segla på alle hav…..Med gull i kvar ei tann. Pertentleg og velkledd. Med Mercedes-Benz og mini-sportsbil på tune

1
2
Heim: Blog2
bottom of page