top of page
i286823014335628898._szw1280h1280_.jpg

Kvardagsliv

Av og til må ein prøve noko nytt, folk! Sjølv om ein slett ikkje kan det! Det har blitt nokre historier, gjennom det siste året. No har eg samla nokre av dei her! Enn om det kanskje vert fleire.....

Heim: Welcome

Samband med verda

Står du på Storeneset, og betrakter vegen som går vidare utover mot bygda Eltvik ytst på nordsida av Stadlandet, kan du få visse...

Skinnhua til far

I instegangen, rett ved utgangsdøra, hang det ein stor knagg i huset i Eltvik. Der vart kjeledressar og andre arbeidsklè hengt opp, lett...

Storbåra

«Hald deg for all del unna storbåra»…… «Og ikkje terg ho!» Eg kan nærast høyre min far si stemme, i det gangdøra slo att i sterk...

På verdas hav....

Oldemor Paula sitt gamle fotoalbum, er eit lite klenodium i seg sjølv; med permar av mjuk velur og falma gullkanta bokstavar. Så mange...

Havets gull

Når far tok sixpence-hua på, trakka den gamle Puchen i gong, og den putrande motorlyden braut den somarlege freden over garden, ja, då...

Trekkspel og vår

Når «Drømmen om Elin» lydde frå trappa ved huset lengst innunder Eltvikehornet, ja, då folk - var våren komen til Eltvik! Dei lette...

Rocken og eg!

Musikk har stor tyding, folk! Gjev glede når livet blomstrar og er vakkert. Trøyst når kvardagen ikkje spelar på lag. Lindring når livets...

Heim: Blog2
bottom of page