top of page
i286823014335628898._szw1280h1280_.jpg

Kvardagsliv

Av og til må ein prøve noko nytt, folk! Sjølv om ein slett ikkje kan det! Det har blitt nokre historier, gjennom det siste året. No har eg samla nokre av dei her! Enn om det kanskje vert fleire.....

Heim: Welcome

Mitt desemberland

Når hauststormane tok til og kveldsmyrkret kraup på, tok juleførebuingane så smått til på ein liten gard i havgapet på det vestlegaste...

Heim: Blog2
bottom of page